DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
Rozpis kurzů v aktuálním školním roce

                  IH - VOLNOČASOVÉ AKTIVITY    

 

Výuka je zaměřena především tak, aby dětem přinášela radost - z hudby i všeho, co je zajímá (dle zaměření aktivity) a z toho, co samy dokáží.. 

Stránky jsou určené žákům a dalším zájemcům o výuku v oborech kytara, flétna, klavír, ukulele. 

Aktivity probíhají:

- v pondělí odpoledne v budově Mraveniště Říčany.

- v úterý odpoledne v budově KKCM Mukařov.

Je možné se připojit během školního roku v návaznosti na odpovídající pokročilost.

 

Začínáme vždy od října a výuka končí v květnu dle možností závěrečným koncertem.

Zápisy na další školní rok jsou v průběhu června - své přihlášky zasílejte nejlépe mailem na adresu fletna@atlas.cz. Rozhoduje pořadí přijaté přihlášky.

Do závazné přihlášky napište volným textem jméno a příjmení dítěte, datum narození, bydliště a kontakt na zák. zástupce (telefon a mail). Současně uveďte, zda dítě bude odcházet samo nebo s doprovodem.

 

 

AKTUÁLNÍ ROZVRH na školní rok 2020/2021

- časy uvedené výše jsou zatím orientační, v návaznosti na školní rozvrh dětí může dojít během října

ještě k posunu cca o  +/-15 min.

Je možné se připojit během školního roku do skupiny odpovídající aktuální pokročilosti hráče.  

 

Skupinová výuka probíhá v úterý. Nabízíme výuku na flétnu, kytaru, klavír a ukulele.

Na flétnu pro začátečníky se nepřihlásil dostatečný počet min. 3 dětí (žáků).

Housle letos nejsou v nabídce. Hodiny výuky na klavír jsou bohužel již zcela obsazené.

Mraveniště Říčany - rozvrh na pondělí

16:45 - 17:15        flétna (1. rok hry - začátečníci)

17:15 - 18:00        flétna (2. rok hry)

18:00 - 18:45        kytara (1. rok hry - začátečníci)

 

KCM Mukařov - rozvrh na úterý

15:00 - 15:45        kytara (1. rok hry - začátečníci)

15:45 - 16:30        ukulele (1. rok hry)

16:30 - 17:15        kytara (2. rok hry)

17:15 - 18:00        flétna (3. a 4.. rok hry)

18:00 - 18:45        kytara (pokročilejší a pokročilí)

 

 

 

 

 

Popis jednotlivých úrovní:

  FLÉTNA I. - úplní začátečníci

Noví žáci: předpokládá se získání vztahu k hudbě, osvojení si základních prstokladů včetně hudební naukyVýuka rytmu, správného dýchání, nátisku, prvních prstokladů a tónů v říkadlech, později výuka základních značek notového zápisu, hra podle not v jednoduchých písničkách.

 FLÉTNA II. - skoro začátečníci

Přibližný dosažný rozsah učiva pro přijetí: základních 5 tónů od g1 - d2, včetně znalosti notového zápisu, vytleskání rytmu, čtení not (čtvrťových, půlových a celých) a hra podle nich. Výuka dalších tónů a jejich následné použití v písničkách.Podmínkou je zvládnutí tónů g1 - d2 se znalostí notového zápisu, vytleskání rytmu, čtení not (čtvrťových, půlových a celých) a hra podle nich. Pokud málo chybí, není problém dítě zařadit do této skupiny a chybějící doučit (např. dítě zná jen prstoklady, zahraje technicky čistě a nezná noty). Cílem je přibližný rozsah učiva základních alespoň 8 tónů g1 - d2, dále d1, e1, fis1, c1 a jejich široké použití v písničkách.

 FLÉTNA III. - mírně pokročilí

Podmínkou je alespoň část. znalost a dovednost hry ve stupnicích Ddur (vyjma cis), G dur (vyjma tonů nad d2), C dur (celá) a F dur (vyjma tónů nad d2). Cílem výuky dál jsou naučit se a použít v hraní nové tóny od c1 do g2, včetně dalších půltónů, znalost notového zápisu (včetně rytmizace not osminových, čtvrťových, půlových a celých) a hra podle not i ve skupině vícehlasů. Výuka sleduje využití dalších půltónů a jejich použití v praxi v návaznosti na předchozí hraní.

 FLÉTNA IV. - pokročilí

Navazuje další rok, kde podmínkou je alespoň část. znalost a dovednost hry s využitím tónů od c1 do b2. Cílem je přibližný rozsah učiva: zvyšování rozsahu - tóny nad d2, včetně půltónů dalších půltónů a znalost notového zápisu, n-harmonická záměna, znalost základních rytmů - tečkovaný rytmus, synkopa, čtení not (šestnáctinových, osminových, čtvrťových, půlových a celých) a hra podle nich i ve skupině vícehlasů. Výuka dalších půltónů a použití v praxi v návaznosti na předchozí hraní a hlavně hru ve skupině vícehlasů tak, aby dětem přinášela radost z hudby a z toho, co samy dokáží.

 FLÉTNA V. - pokročilí, skupin 3 - 6 dětí, 45 min. + komorní hra v souboru, 2400Kč/pololetí  

Cílem je dosáhnout rozsah učiva: znalost a použití škály tónů v základních durových i molových stupnicích do 3# nebo 3b, schopnost hrát jednoduché dvojhlasy dle not a zpaměti. Částečně hra z listu, schopnost komorní hry jednoho hlasu samostatně při současné hře dalších spoluhráčů. Znalost notové nauky, dělení not, předznamenání.

  FLÉTNA VI. - velmi pokročilí, skupina 3 - 6 dětí, 45 min. + komorní hra v souboru, 2400Kč/pololetí  

Cílem je dosáhnout rozsah učiva: znalost a použití škály tónů v základních durových i molových stupnicích do 5# nebo 5b, schopnost vytvářet jednoduché dvojhlasy. Hra z listu, schopnost komorní hry jednoho hlasu samostatně při současné hře dalších spoluhráčů. Znalost notové nauky, dělení not, předznamenání.

 

                                                                           

 KYTARA I. - začátečníci

Cílem je dosáhnout znalosti a použít základní akordové značky durové a mollové a příslušné akordové hmaty při hraní v praxi a doprovodu zpěvem a pro široké použití v jednoduchých písničkách. Pro pravou ruku zvládnout základní rytmus 4/4 a 3/4. 

 KYTARA II. - mírně pokročilí

Cílem je znalost a použití doplňkových akordových značek durových a mollových a rozšíření znalosti akordových hmatů při hraní a doprovodu zpěvem. Základy hlasové hygieny a tvorby tónu při zpěvu. Pro pravou ruku zvládnout rozvoj rytmu v 4/4 a 3/4 taktu. Výuka malého barré v některých akordech při použití v písničkách. 

 KYTARA III. - pokročilí

Cílem je znalost a použití doplňkových akordových značek durových a mollových a rozšíření znalosti akordových hmatů při hraní a doprovodu zpěvem. Pro pravou ruku zvládnout složitější rytmy v 4/4, 3/4 a základ 2/4 taktu. Výuka velkých barré u dalších akordů při širokém použití v písničkách. 

 KYTARA IV. - velmi pokročilí

Přibližný rozsah učiva: znalost a použití pokročilých akordových značek durových a mollových a příslušných akordových hmatů pro nové použití v praxi při hraní v písničkách. Pravou rukou pokročilejší složité nové rytmy ve 4/4, 2/4, 3/4 a 6/8 taktu. 

 

                                                                           

 UKULELE I. - začátečníci

Cílem je dosáhnout znalosti a použít základní akordové značky durové a mollové a příslušné akordové hmaty při hraní v praxi a doprovodu zpěvem a pro široké použití v jednoduchých písničkách. Pro pravou ruku zvládnout základní rytmus 4/4 a 3/4. 

 

                                                 

 KLÁVESY - začátečníci či pokročilí - hodiny dle domluvy (písemné přihlášky na mailu fletna@atlas.cz - rozhoduje pořadí přijetí)

Cílem je přiblížit žákům svět hudby, ukázat možnost se na něm aktivně spolupodílet, motivovat žáky k hraní. V rámci výuky je seznámit s postavením ruky na klaviatuře, naučit se pojmenovat klávesy a zahrát postupně písničku; současně se seznámit a začít aktivně používat základní termíny hudební nauky.

 

                                                                           

 HOUSLE - začátečníci či pokročilí - hodiny dle domluvy (písemné přihlášky na mailu fletna@atlas.cz - rozhoduje pořadí přijetí) - letos není volná kapacita učitele

Cílem je přiblížit žákům svět hudby, ukázat možnost se na něm aktivně spolupodílet, motivovat žáky k hraní. V rámci výuky je seznámit s postavením ruky na klaviatuře, naučit se pojmenovat klávesy a zahrát postupně písničku; současně představit a začít používat základní věci z hudební nauky.

 

                                                                           
 

 

Dotazy, připomínky, pochvaly či jiné věci, co máte neodkladně na srdci, vkládejte do rubriky Napište nám. Platí zvláště pro nové zájemce. Případně zanechte své telefonní číslo, ozveme se všem vážným zájemcům. Přihlášky posílejte či své dotazy adresujete na mail fletna@atlas.cz.

 

 

 

 

 

 

  

 

Administrace WebSnadno | Tvorba webových stránek na WebSnadno  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek